Роликова зварювання

Ознакою цього виду зварювання є наявність хоча б одного електрода в формі ролика, що котиться по шву. За формою і розташуванню електродів розрізняють кілька основних видів шовних машин. Машини для двосторонньої зварювання можуть бути розділені...

Променеві джерела енергії

Променеві джерела енергії використовують при зварюванні електронним променем, лазерної зварюванні і світловий зварюванні. При зварюванні електронним...

Складання деталей під зварювання

Трудомісткість складання деталей для зварювання становить близько 30% від загальної трудомісткості виготовлення виробу. Для зменшення часу складання...

Процес точкового зварювання

Після включення струм проходить від одного електрода до іншого через метал деталей і розігріває метал найбільше в місці зіткнення деталей. Розігрів поверхні металу під електродами при правильно проведеному процесі незначний, так як контакт...

Спрощені способи напівавтоматичного зварювання

Повна механізація і автоматизація процесу дугового зварювання не завжди здійсненна і доцільна. Автоматичне зварювання вельми вигідна і доцільна в масовому і великосерійному виробництві виробів з досить довгими прямолінійними або круговими швами...

Стикова контактне зварювання

Стикові контактні машини виготовляють для зварювання металу перетином від десятих часток до десятків тисяч квадратних міліметрів; зусилля опади може змінюватися від сотень грамів до сотень тонн, електрична потужність - від сотень ватів до сотень...

Режими ручного дугового зварювання електродом, що плавиться

Режим зварювання залежить від багатьох чинників: товщини металу, що підлягає зварюванню; розмірів вироби; форми зварних швів; вимог до якості і зовнішньому вигляду зварних з'єднань; просторового положення зварювання та ін. Переважно режим зварювання...

Технологічні вимоги до зварних авіаційним конструкціям

Аналіз сучасних технологічних процесів показує, що для створення високотехнологічної конструкції вироби необхідно використовувати найбільш економічні...

Технологія газокисневого різання

Сутність кисневого різання. Кисневої різкою називають спосіб поділу металу, заснований на використанні для його нагрівання до температури займання теплоти газового полум'я та екзотермічної (з виділенням тепла) реакції окислення металу, а для...

Потокові механізовані і автоматизовані лінії

Конвеєр - комплекс обладнання, взаємно пов'язаного і працює злагоджено з певним заданим ритмом за єдиним технологічним процесом. В складально-зварювальні механізовані потокові лінії входить обладнання для виконання зборки, зварювання, а іноді...

Осцилятори

Запалювання зварювальної дуги може бути полегшено і стійкість її горіння підвищена за допомогою накладання на дугового проміжок допоміжного змінного...

Робоче місце, інструмент та одяг електрозварника

Робоче місце зварника з усіма необхідними пристроями і підведенням зварювального струму називається зварювальним постом. На рис. 1 показана зварювальний кабіна для дугового зварювання виробів невеликих розмірів. Часто організовується пересувне...

Способи зменшення зварювальних деформацій м напруг

Зварювальні деформації внаслідок зміни розмірів і форми конструкцій істотно ускладнюють їх складання, погіршують зовнішній вигляд і експлуатаційні якості. Зварювальні напруги знижують опірність зварних конструкцій руйнування, особливо при впливі...

Процес газового зварювання

Газова, або газоплавільная зварювання відноситься до групи способів зварювання плавленням і займає найважливіше місце в цій групі, поступаючись по практичному значенню лише дугового електрозварювання. Для здійснення процесу зварювання можливе...

Техніка ручного дугового зварювання

Вибір режиму ручного дугового зварювання. Під режимом зварювання розуміють сукупність контрольованих параметрів, що визначають умови зварювання. Параметри режиму зварювання підрозділяють на основні та додаткові. До основних параметрів режиму...