Редуктори

Для зручності транспортування і зберігання гази, що застосовуються в зварювальної техніки, зазвичай надходять до місця робіт під тиском, що значно перевищують необхідну процесом зварювання. Зниження (редукування) тиску газу, який живить зварюва ву пальник, до необхідної величини і автоматичне підтримання сталості робочого тиску газу в процесі зварювання здійснюються особливими приладами, так званими редукторами або редукційними вентилями. Редуктори, застосовувані в зварювальної техніки, зазвичай мають два манометра, один з яких вимірює тиск газу до входу в редуктор, т. Е. Редукування (високий тиск), другий - тиск скороченої газу на виході з редуктора, т. Е. Низьке, або робочий тиск газу.

Принцип дії редуктора полягає в тому, що впускний клапан редуктора знаходиться по ^ дією двох взаємно протилежних сил: тиску замикаючої пружини і тиску гнучкою мембрани (рис. 147). При номінальному робочому тиску скороченої газу в камері низького тиску редуктора встановлюється рівновага сил запірної пружини і мембрани, що діють на клапан в протилежних напрямках. Запірний клапан 2 притискається до сідла запірної пружиною і перегороджує доступ з балона в редуктор газу високого тиску. На той же клапан через штовхач 3 діє гнучка мембрана, яка прагне видалити клапан 2 від сідла і відкрити доступ газу високого тиску в камеру редуктора. Мембрана, в свою чергу, знаходиться під дією двох взаємно протилежних сил. Із зовнішнього боку на мембрану через натискний диск або тарілку діє нажимная, або головна регулювальна пружина 6 яка прагне відкрити клапан, ас внутрішньої сторони камери редуктора на мембрану тисне скороченої газ низького тиску, що протидіє нажімной пружині.

При зменшенні робочого тиску головна пружина 6 розпрямляється і клапан віддаляється від сідла, збільшуючи приплив газу в редуктор; при зростанні робочого тиску, навпаки, надходження газу в редуктор буде зменшуватися. Робочий тиск газу визначається натягом пружини 6 яке може плавно змінюватися за допомогою регулювального гвинта з дрібною різьбою, що не показаного на схемі. При вивертанні регулювального гвинта і ослабленні головною пружини знижується робочий тиск газу, а при ввертиваніі регулювального гвинта і збільшенні стиснення головною пружини підвищується робочий тиск газу. У схемі редуктора, показаного на рис. 1 газ високого тиску, що надходить в редуктор, прагне відкрити клапан Подібні редуктори називаються редукторами прямої дії.

Редуктори

Мал. 1. Редуктор прямої дії

Можлива інша схема пристрою редуктора, в якому газ високого тиску, що надходить в так званий редуктор зворотної дії, прагне закрити клапан і притиснути його до сідла. У міру зменшення тиску газу в балоні до редуктора відкриття клапана буде збільшуватися, приплив газу в редуктор посилиться і робочий тиск газу в камері редуктора буде не зменшуватися, а навпаки, кілька зростати при зниженні тиску газу в балоні. Характеристика залежності робочого тиску від тиску в балоні для редукторів обох типів наведено на рис. 2.

Редуктори

Мал. 2. Характеристики редукторів:
1 - редуктор зворотної дії; 2 - редуктор прямої дії; 3 - тиск в балоні

Редуктор зворотної дії забезпечує більшу постійність робочого тиску і вимагає менших витрат часу і уваги від зварника. Тому сучасні редуктори здебільшого виготовляють за схемою зворотної дії.

За продуктивністю редуктори, застосовувані в зварювальної техніки, діляться на постові малої пропускної спроможності і рамповие1 великої пропускної здатності. Постові редуктори зазвичай можуть пропускати до 5 м3 /год при робочому тиску 3 ати і до 25 м3 /год при робочому тиску 10 ати і нормально обслуговують один зварювальний пост. Рампової редуктори можуть мати пропускну здатність 100 м3 /год і більше і призначаються для харчування групи зварювальних постів або особливо потужного поста для різання і інших спеціальних цілей.

При скороченні газу зі зменшенням тиску спостерігається зниження температури газу і охолодження корпусу редуктора. При великій витраті температура корпусу редуктора може знизитися значно нижче 0 ° С. Крім того, спостерігається замерзання редуктора, що складається в тому, що водяні нари, що містяться в газі, замерзають і утворюється лід забиває клапан і підвідний канал редуктора, в результаті чого знижується і навіть зовсім припиняється надходження газу в редуктор. Часто спостерігається замерзання кисневих редукторів при низькій температурі навколишнього і великій витраті газу.

Редуктори

Мал. 3. Двокамерний редуктор:

Тому при великій пропускній спроможності процес редукування ділять на два щаблі. Редуктор має дві камери, включені послідовно. У першій камері зазвичай нажимная пружина не має регулювання і редукування газу проводиться з високого на проміжне постійний тиск, наприклад на 30 am, друга камера редукує газ з проміжного тиску в першій камері на робочий тиск і має точне регулювання нажімной пружини за допомогою регулювального гвинта. Застосуванням двокамерних редукторів досягають, крім усунення небезпеки замерзання, збільшення точності регулювання і сталості робочого тиску і тому в даний час вони часто застосовуються, незважаючи на деяке ускладнення конструкції в порівнянні зі звичайними однокамерними редукторами, що мають лише один ступінь редукування.

При дефектах клапана, наприклад його зносі, або попаданні твердих частинок під клапан, може статися, що і в закритому положенні клапан, притиснутий до сідла, буде пропускати газ високого тиску в камеру; це явище, зване самопливом, може викликати підвищення тиску в камері і виривання гумової мембрани або розрив корпусу камери. Для усунення небезпечних наслідків самопливу в редукторі є запобіжний клапан, який відкривається і випускає надлишок газу в атмосферу при підвищенні тиску в камері понад встановлену межу.

Редуктори для різних газів відрізняються лише пристроєм приєднувальних частини, відповідним пристрою вентиля балонів даного газу. Корпус редуктора фарбують в колір, присвоєний даному газу, - блакитний для кисню, білий для ацетилену і т. Д..Схожі публікації по темі: